Fizan » 16. Cilt » HASAN-ı BASRÎ

HASAN-ı BASRÎ

Diyanet Islam Ansiklopedisi 16. Cilt 291. Sayfa HASAN-ı BASRÎ Maddesi


Ozet:


HASAN-ı BASRÎ

(الحسن البصري)

Ebû Saîd el-Hasen b. Yesâr el-Basrî (ö. 110/728)

Basralı meşhur tâbiî, âlim ve zâhid.

21 ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

Düşüncesi. Hasan-ı Basrî tâbiîn neslinin önemli temsilcilerinden biridir. Bu dönemin mensupları, Hz. Peygamber’in tebliğinin ve hâtıralarının canlı bir şekilde yaşan ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

Tefsir İlmindeki Yeri. Hasan-ı Basrî tâbiîn müfessirlerinin önde gelenlerindendir. Ömrünün büyük bir kısmını Basra’da geçirdiğinden Basra tefsir ekolünden sayılmı ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

Hadis İlmindeki Yeri. Hasan-ı Basrî Abdurrahman b. Semüre, Hakem b. Amr, İmrân b. Husayn, Ebû Hüreyre, Semüre b. Cündeb, Abdullah b. Ömer b. Hattâb, Câbir b. Abdullah, Enes ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

Fıkıh İlmindeki Yeri. Hasan-ı Basrî’nin fıkhı genel düşüncesinin ve hayatının bir parçasıdır. Bir yıl devam eden kadılığının dışında kazâ ile ilgili herhangi ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

Akaide Dair Görüşleri. İtikadî mezheplerin ortaya çıkmaya başladığı bir dönemde, bu tür tartışmaların çokça yapıldığı Basra’da ilmî faaliyetlerini sürdüren Ha ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.

---
HASAN-ı BASRÎ diyanet islam ansiklopedisi ilgili maddesi

Bize Yaziniz
Tüm Ciltler: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Sitemizde sadece madde başlıklarının listesi yer almaktadır. Maddeler tıkladığında içerik TDV resmi websitesinin ilgili sayfadaki veriler gösterilmektedir.

Diyanet İslam

 

Son Bakilanlar
Secmeler