Fizan » 17. Cilt » HİCİV

HİCİV

Diyanet Islam Ansiklopedisi 17. Cilt 447. Sayfa HİCİV Maddesi


Ozet:


HİCİV

(الهجو)

Bir kişi, kurum veya toplumu alaylı tarzda eleştirme ve eleştiri metinlerinin oluşturduğu edebî tür.

Kelimenin kökü olan ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

Arap Edebiyatı. Hiciv Arap şiirinin en eski ürünlerindendir. Dine dayalı lânetleme ve beddua formları kâhinlerin büyü mahiyetindeki secilerine, bunlar da irticâlî recezlere ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

Fars Edebiyatı. Fars edebiyatında hiciv, Abbâsî döneminden başlayarak şekil ve muhteva bakımından Arap edebiyatının etkisiyle gelişmiştir. Fars edebiyatının bilinen ilk h ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:


Türk Edebiyatı.

a) Divan Edebiyatı. Divan edebiyatında hiciv mizahın sınırları içinde mütalaa edilmiştir. Başlangıçtan beri kesin sınırlarla belirlenememiş o ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:


b) Halk Edebiyatı.

Türk halk edebiyatında hiciv örnekleri genellikle manzumdur. “Taşlama” adını alan bu manzumelerde nazım biçimi olarak daha çok koşma, bazan ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:


c) Yeni Türk Edebiyatı.

Batılılaşma dönemi Türk edebiyatının gelenekten ayrılan ilk hiciv türü örneği Ziyâ Paşa’nın Zafernâme Şerhi’dir. Tarihsiz birka ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.

---
HİCİV diyanet islam ansiklopedisi ilgili maddesi

Bize Yaziniz
Tüm Ciltler: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Sitemizde sadece madde başlıklarının listesi yer almaktadır. Maddeler tıkladığında içerik TDV resmi websitesinin ilgili sayfadaki veriler gösterilmektedir.

Diyanet İslam

 

Son Bakilanlar
Secmeler