Fizan » 22. Cilt » İRAN

İRAN

Diyanet Islam Ansiklopedisi 22. Cilt 392. Sayfa İRAN Maddesi


Ozet:


İRAN

(إيران)

Ortadoğu ile Orta Asya’nın yüksek düzlükleri arasında yer alan ülke.

I. FİZİKÎ ve BEŞERÎ COĞRAFYA

II. TARİ ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:


II. TARİH

1. Başlangıçtan Müslümanlar Tarafından Fethine Kadar. İranlılar’la ilgili bilgilere tarihte ilk defa milâttan önce IX. yüzyıla ait Asur kaynaklarınd ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:


2. Fetihten Safevîler’e Kadar.

Müslümanların İran’a karşı ilk askerî harekâtı Halife Ebû Bekir döneminde başladı. Hz. Ömer devri başlarındaki Köprü Vak ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:


3. Safevîler’den Günümüze Kadar.

Eskiçağ’lar boyunca büyük imparatorlukların bir parçası durumunda ya da küçük hânedanların elinde bölünmüş bir halde ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:


4. Osmanlı-İran Münasebetleri.

Osmanlılar’ın İran bölgesine hâkim olan devletlerle siyasî münasebetleri, Fâtih Sultan Mehmed döneminde Anadolu’da Türk birli ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:


III. KÜLTÜR ve MEDENİYET

1. Dinî Hayat ve Dinî Kurumlar. X. (XVI.) yüzyılda Safevîler’in iktidara gelmesiyle başlayan yaklaşık 150 yıllık bir süreçte halkın ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:


2. Dil ve Edebiyat. a) Dil ve Lehçeler (Fars Dili).

Hint-Avrupa dil ailesinin bir kolu olan Farsça, milâttan önce yaklaşık 1500 yılına kadar Hintçe ile birlikte tek ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:


b) Edebiyat.

Hint-Avrupa dil grubunun Hint-İran dalını oluşturan İran dili, İran’ın Fars bölgelerinde geliştiği ve eserler verdiği için bu bölgenin adıyla an ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:


c) Modern İran Edebiyatı.

Türkistan, Irak ve Hint üslûplarının tesirinde birçok merhaleyi aşan klasik İran edebiyatı, Kaçarlar döneminde ortaya çıkan “bâzge ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:


3. Eğitim ve Öğretim.

İran’da eğitim ve öğretimin tarihi Ahamenîler hânedanının kurucusu II. Kyros dönemine kadar uzanmaktadır. İskender’in ölümünden son ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:


4. Sanat.

İslâm öncesinde güçlü bir sanat çevresinin bulunduğu İran’da sanat, İslâmî dönemde özellikle Orta Asya sanat muhitlerinden aldığı tesirlerle şah ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.

---
İRAN diyanet islam ansiklopedisi ilgili maddesi

Bize Yaziniz
Tüm Ciltler: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Sitemizde sadece madde başlıklarının listesi yer almaktadır. Maddeler tıkladığında içerik TDV resmi websitesinin ilgili sayfadaki veriler gösterilmektedir.

Diyanet İslam

 

Son Bakilanlar
Secmeler