Fizan » 23. Cilt » İSMÂİL HAKKI BURSEVÎ

İSMÂİL HAKKI BURSEVÎ

Diyanet Islam Ansiklopedisi 23. Cilt 102. Sayfa İSMÂİL HAKKI BURSEVÎ Maddesi


Ozet:


İSMÂİL HAKKI BURSEVÎ

(ö. 1137/1725)

Celvetî şeyhi, müfessir, şair.

1063 Zilkadesinde (Ekim 1653) bugün Bulgaristan sınırları içinde buluna ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:


Edebî Yönü.

Dinî ve tasavvufî kültürünü ortaya koyan eserlerine istisnasız denecek derecede katmış olduğu çok sayıdaki manzumesinden başka mürettep bir divan ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

İtikadî Görüşleri. Akaid konularında genellikle Ehl-i sünnet’e mensup olduğunu söyleyen İsmâil Hakkı Bursevî tasavvufta Muhyiddin İbnü’l-Arabî ekolüne bağlı oldu ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.

---
İSMÂİL HAKKI BURSEVÎ diyanet islam ansiklopedisi ilgili maddesi

Bize Yaziniz
Tüm Ciltler: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Sitemizde sadece madde başlıklarının listesi yer almaktadır. Maddeler tıkladığında içerik TDV resmi websitesinin ilgili sayfadaki veriler gösterilmektedir.

Diyanet İslam

 

Son Bakilanlar
Secmeler