Fizan » 32. Cilt » NESİH

NESİH

Diyanet Islam Ansiklopedisi 32. Cilt 579. Sayfa NESİH Maddesi


Ozet:


NESİH

(النسخ)

Şer‘î bir hükmün daha sonra gelen şer‘î bir delille kaldırılması.

Sözlükte “ortadan kaldırmak; nakletmek, beyan et ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

HADİS. Mekke döneminde Allah’a iman, Peygamber’e itaat ve âhiret hayatının varlığı gibi konuların işlenmesi, şirkin yerilmesi, infakın teşvik edilmesi, ahlâk kurallar ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

FIKIH. Sahâbe ve tâbiîn dönemindeki örnek ve kullanımlardan o sıralarda neshin fıkıh usulündeki teknik anlamını aşan bir kavramsal çerçeveye sahip olduğu, âmmın tahsis ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

Literatür. Nesih konusu sahâbe devrinden itibaren tartışıldığı için bununla ilgili eserlerin tarihi I. (VII.) yüzyıla kadar gider. İbnü’n-Nedîm, Kur’an’ın nâsihi v ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

Hadiste. er-Risâle ve İħtilâfü’l-ĥadîŝ adlı eserlerinde hadiste nâsih-mensuh konusunu sistemleştirip ele alan İmam Şâfiî’den sonra aynı konuya dair birçok eser yaz ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.

---
NESİH diyanet islam ansiklopedisi ilgili maddesi

Bize Yaziniz
Tüm Ciltler: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Sitemizde sadece madde başlıklarının listesi yer almaktadır. Maddeler tıkladığında içerik TDV resmi websitesinin ilgili sayfadaki veriler gösterilmektedir.

Diyanet İslam

 

Son Bakilanlar
Secmeler