Fizan » 36. Cilt » SELÇUKLULAR

SELÇUKLULAR

Diyanet Islam Ansiklopedisi 36. Cilt 365. Sayfa SELÇUKLULAR Maddesi


Ozet:


SELÇUKLULAR

(آل سلچوق)

Türkler’in İslâmî devirde kurdukları en büyük hânedanlardan biri (1040-1308).

I. BÜYÜK SELÇUKLULAR


Ozet:

B) Sosyoekonomik ve Kültürel Hayat. Selçuklular’da devlet hazinesinden faydalanan zümreler dışında kalan bütün halk reâyâ diye adlandırılıyordu. Reâyâ vergi ödemek, d ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

C) Dinî, İlmî, Fikrî ve Tasavvufî Hayat. Dinî ve İlmî Hayat. Selçuklular, İslâm dünyasının siyasî liderliğini ele aldıktan sonra iç politikada Şiî Fâtımîler, dı ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

II. KİRMAN SELÇUKLULARI (1048-1187)

A) Tarih. İran’da Kirman bölgesi Selçuklular’dan önce Büveyhîler’in elindeydi. Çağrı Bey’in oğullarından Kavurd Bey, 5-60 ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

B) Sosyoekonomik ve Kültürel Hayat. Kirman Selçukluları’nın hüküm sürdüğü Kirman’da sosyal yapı Türkler’den oluşan askerî sınıf (ehl-i seyf), sivil devlet erkân ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

III. ANADOLU SELÇUKLULARI (1075-1308)

A) Tarih. Kaynaklarda Selâcıka-ı Rûm (Selcûkıyân-ı Rûm) adıyla geçen Anadolu Selçukluları için günümüzde Türkiye Selçukl ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

B) Sosyoekonomik ve Kültürel Hayat. Anadolu Selçuklu Devleti, Malazgirt zaferinden (1071) sonra Bizans’ın bir anlamda Malazgirt’le kaybettiklerini geri almak düşüncesiyle gir ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

IV. SURİYE SELÇUKLULARI (1079-1117)

A) Tarih. Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah, 471 (1078) yılında kardeşi Tutuş’a Suriye’yi ve bu ülkeye yakın bölgelerde fethed ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

B) Sosyoekonomik ve Kültürel Hayat. Suriye Selçukluları’nın kurucusu Tâcüddevle Tutuş Suriye, Filistin, Diyarbekir ve el-Cezîre’yi ele geçirdikten sonra hâkim olduğu şe ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

V. IRAK SELÇUKLULARI (1118-1194)

A) Tarih. Irak Selçukluları’nın ilk hükümdarı Mahmûd b. Muhammed Tapar, İsfahan’da tahta çıkarıldığında (511/1118) on dört ya ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

B) Sosyoekonomik ve Kültürel Hayat. Irak Selçuklu Devleti’nde sosyal, ekonomik ve kültürel hayat Büyük Selçuklu Devleti’yle benzerlikler göstermektedir. Sosyal yapı Büyü ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet: VI. SELÇUKLULAR’DA DEVLET TEŞKİLÂTI

Büyük Selçuklular’da devlet teşkilâtı Tuğrul Bey zamanından itibaren düzenli bir şekle konulmuştur. Bunda, Türk beylerinde kuvve ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

VII. MİMARİ

a) Anadolu Dışı. Büyük Selçuklular’ın ele aldığı plan ve mimari formlar daha sonra İran ve Doğu İslâm dünyasında devam etmiştir. Selçuklu yapıl ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.

---
SELÇUKLULAR diyanet islam ansiklopedisi ilgili maddesi

Bize Yaziniz
Tüm Ciltler: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Sitemizde sadece madde başlıklarının listesi yer almaktadır. Maddeler tıkladığında içerik TDV resmi websitesinin ilgili sayfadaki veriler gösterilmektedir.

Diyanet İslam

 

Son Bakilanlar
Secmeler