Fizan » 38. Cilt » ŞERH

ŞERH

Diyanet Islam Ansiklopedisi 38. Cilt 555. Sayfa ŞERH Maddesi


Ozet:


ŞERH

(الشرح)

İslâm dünyasında bir eserin daha geniş biçimde açıklanması amacıyla yazılmış kitapları ifade eden bir telif türü.

Sö ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

TEFSİR. Tefsir ilminin telif türleri içerisinde Kur’ân-ı Kerîm tefsirleri, Kur’an tarihleri, Kur’an ilimlerini ele alan çalışmalar ve kıraat tarihine dair eserler bulunm ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

HADİS. Hadis terimi olarak şerh, “bir hadisin veya bir hadis kitabında yer alan rivayetlerin kelime ve kavramlarını açıklamak, anlaşılması zor yerlerini izah etmek, i‘rab ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

FIKIH. Bir fıkıh eserini başka bir fıkıh eserinin teşkil ettiği zeminde yazma faaliyetine ve bu faaliyet sonucunda ortaya çıkan ürüne şerh adı verilmiştir. Şerhin esas al ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

KELÂM. II-III. (VIII-IX.) yüzyıllarda yaşayan Mu‘tezile, Havâric ve Şîa’ya mensup âlimlere bazı akaid risâleleri nisbet edilmekte, Sünnî akaide zemin hazırlayan telif f ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

TÜRK EDEBİYATI. Osmanlı coğrafyasında Türkçe ile birlikte Arapça ve Farsça da kullanıldığından bu alanda kaleme alınmış şerhler çok dillidir. Arapça’dan Hz. Ali, K ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.

---
ŞERH diyanet islam ansiklopedisi ilgili maddesi

Bize Yaziniz
Tüm Ciltler: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Sitemizde sadece madde başlıklarının listesi yer almaktadır. Maddeler tıkladığında içerik TDV resmi websitesinin ilgili sayfadaki veriler gösterilmektedir.

Diyanet İslam

 

Son Bakilanlar
Secmeler