Fizan » 40. Cilt » TARİH

TARİH

Diyanet Islam Ansiklopedisi 40. Cilt 30. Sayfa TARİH Maddesi


Ozet:


TARİH

(التأريخ)

Toplumların başından geçen olayları zaman ve yer göstererek anlatan, bunların sebep ve sonuçlarını, birbirleriyle olan ilişkiler ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

Irak, Arabistan. Arabistan yarımadasında siyer ve megāzî ile başlayan Medine merkezli tarih çalışmaları, Abbâsîler’in başşehir Bağdat’ı kurmalarıyla hilâfetin siyas ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

Mısır, Suriye ve Filistin (950 yılı - XX. yüzyıl). Kadîm bir devlet geleneğine ve geniş bir tarih kültürüne sahip olan Mısır, İslâm’dan önce iki semavî dinin, Yahudi ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

Kuzey Afrika. Kuzey Afrika’da tarih yazıcılığı çalışmaları Doğu İslâm dünyasından oldukça sonra III. (IX.) yüzyılın ikinci yarısında başlamıştır. İdrîsîler ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

Doğu, Batı ve Orta Afrika. Afrika tarihinin ana kaynakları arkeolojik eserler, sözlü anlatımlar ve yazılı metinler olarak üçe ayrılmaktadır. Afrika tarihiyle ilgili yazılı ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet: Endülüs. Genel Tarihler. Endülüs’te tarih yazıcılığı Doğu İslâm dünyasındaki çalışmalardan etkilenerek III. (IX.) yüzyılda başlamış, bu etkilenme özellikle bölgeye gelen ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

İran. İslâm dünyasında fetihleri takip eden ilk üç asır boyunca ilmî ve edebî eserler Arapça kaleme alınmıştır. Bu gelenek İran coğrafyasında IV. (X.) yüzyılın orta ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

Hindistan. Tarih yazıcılığının Hindistan’da müslümanlar tarafından başlatıldığı söylenir. Ancak IV. yüzyıla ve daha sonraki yüzyıllara ait “praşati” denilen ya ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

Endonezya ve Malezya. Endonezya ve Malezya’nın ilk dönem yazılı tarihi “pararaton, babad, sejarah, kisah, salsilah, rivayat, hikayat” gibi adlar altında yazılan ve esas itib ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

Osmanlılar’dan Önce Anadolu. XI. yüzyılın ikinci yarısında gerçekleşen Selçuklu fetihleri ve aynı yüzyılın son çeyreğinde Anadolu Selçuklu Devleti’nin kuruluşu Ana ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

Osmanlı. Osmanlı Devleti’ne gelinceye kadar Türkler kendi dillerinde tarihlerini yazmamıştır. Selçuklu Devleti’nin dağılmasından sonra Anadolu’da ortaya çıkan Türk be ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.

---
TARİH diyanet islam ansiklopedisi ilgili maddesi

Bize Yaziniz
Tüm Ciltler: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Sitemizde sadece madde başlıklarının listesi yer almaktadır. Maddeler tıkladığında içerik TDV resmi websitesinin ilgili sayfadaki veriler gösterilmektedir.

Diyanet İslam

 

Son Bakilanlar
Secmeler