Fizan » 41. Cilt » TÜRK

TÜRK

Diyanet Islam Ansiklopedisi 41. Cilt 467. Sayfa TÜRK Maddesi


Ozet:


TÜRK

I. TARİH

II. KÜLTÜR ve MEDENİYET

1. Genel

2. Yazı

3. Dil ve Edebiyat

4. Sanat

5. Din

I ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

Türkler’in İslâmiyet’i Kabulü. Câhiliye devri şairleri Nâbiga ez-Zübyânî, Hasan b. Hanzale ve Şemmâh b. Dırâr’ın şiirlerinde ve darbımesellerde Türkler’den

... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

Türk-İslâm Devletleri. Türkler, geniş Orta Asya bozkırlarında ve Orta Asya’nın dışında birçok devlet kurmuşlardır. Bu faaliyelerini X. yüzyıldan itibaren girmeye başl ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

Türkiye Dışındaki Türkler. Türkler’in göçebe bir kavim olması, göçebelikten ancak 1930’lu yıllardan itibaren tamamen vazgeçmesi ya da buna zorlanması sebebiyle Türk u ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

II. KÜLTÜR ve MEDENİYET

1. Genel. İslâm Öncesi Türk Kültür ve Medeniyeti. Orta Asya’da yapılan arkeolojik araştırmalara göre Türk tarihi milâttan önce 2750 yıl ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

İslâmî Dönemde Türk Kültür ve Medeniyeti. İslâm medeniyeti Türkler’in İslâmiyet’i kabul ettiği X. yüzyılda tam anlamıyla teşekkül etmişti. Türkler bu birikime ka ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

2. Yazı. VIII. yüzyıldan günümüze kadar Türk dilinin yazılı metinlerinde şu alfabeler kullanılmıştır: 1. Göktürk (Orhon) Alfabesi. Türkler’in bilinen ilk alfabesidir. ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

3. Dil ve Edebiyat. Dil. Başlangıçtan Cumhuriyet’e Kadar. Türk dili Ural-Altay dil ailesinin Moğolca ve Tunguzca ile birlikte Altay kolunu meydana getirir. Ancak Türkçe’nin b ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

Âzerîler. Âzerî Türkçesi. Türkçe’nin Oğuz grubunda yer alan Batı Türkçesi’nin iki büyük kolundan biridir. Kafkasya’nın bazı kısımları, Kuzey Azerbaycan, İran ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

Âzerî Edebiyatı. Azerbaycan sözlü edebiyatı bir yandan Türkler’in tarih sahnesine çıkışına, diğer yandan Türkistan’daki


genel ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

Başkırtlar-Tatarlar. Dil ve Edebiyat. Başkırt Dili. Rusya Federasyonu’na bağlı Başkırdistan Cumhuriyeti’nin Rusça’nın yanında ikinci resmî dili olan Başkırtça, Tür ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

Başkırt Edebiyatı. İdil-Bulgar Devleti zamanında İslâmiyet’in kabulüyle birlikte Arap alfabesini kullanmaya başlayan Başkırtlar’ın daha önceki dönemlere ait yazılı m ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

Tatar Dili. Tataristan Cumhuriyeti’nin Rusça ile birlikte ikinci resmî dili olan Tatarca, Türk dilinin kuzeybatı kolunun Kuman-Kıpçak grubuna dahildir; kökleri İdil Bulgarlar ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

Tatar Edebiyatı. Tatar edebiyatını eski dönem, XX. yüzyıl başı, iki ihtilâl arası (1905-1917), Sovyet dönemi ve yakın dönem gibi devrelere ayırmak mümkündür. Eski döne ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

Çağataylar (bk. ÇAĞATAY EDEBİYATI) ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

Çuvaşlar (bk. ÇUVAŞLAR) ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

Karakalpaklar. Dil. Karakalpak Türkçesi, çoğu Özbekistan’a bağlı Özerk Karakalpakistan Cumhuriyeti’nde yaşayan 1 milyonu aşkın kişi tarafından konuşulmakta ve Kıpçak ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

Kazaklar (bk. KAZAKİSTAN; KAZAKLAR) ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

Kıpçaklar (bk. KIPÇAKLAR) ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

Kırgızlar. Kırgızca, Altayca ile birlikte Türk dilleri ailesi Kıpçak grubunun taşrası olarak nitelenen Doğu alt grubunu oluşturur. Kırgızistan Cumhuriyeti, Özbekistan Cumh ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

Yakut (Saha) Dili ve Edebiyatı. Kendilerini Saha olarak adlandıran Yakutlar’ın dili Rusya Federasyonu’na bağlı Yakut Özerk Cumhuriyeti ile kısmen Rusya Federasyonu’nun Amur ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

Osmanlılar (bk. DİVAN EDEBİYATI; OSMANLI TÜRKÇESİ; OSMANLILAR [Edebiyat])

Özbekler (bk. ÖZBEKİSTAN)

Tacikler (bk. TACİKİSTAN) ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

Türkmenler. Türkmence, Oğuz grubu Türk lehçelerinden olup Türkmenistan, İran, Afganistan ve Kuzey Kafkasya’da Stavrapol bölgesinde yaşayan Türkmenler tarafından konuşulmak ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

Balkanlar’da Türk Dili ve Edebiyatı. Pek çok kavmin uğrak yeri olan Balkanlar’a XI ve XII. yüzyıllarda Peçenek, Kuman ve Uz Türkleri yerleşmiş, XIII. yüzyılda Moğol ist ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

Kıbrıs’ta Türk Dili ve Edebiyatı. A) Dil. Kıbrıs’ta Türkçe iki ağza ayrılır. Bazı yazarların Kıbrıs Türkçesi dedikleri Kıbrıs ağzı yanında resmî kurumlarda ve ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

B) Edebiyat. Kıbrıs edebiyatını iki farklı çizgide ele almak mümkündür. 1571’de Türkler tarafından fethinden itibaren adada 1980’lere kadar Osmanlı devrindeki eski ve ye ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

4. Sanat.

### Hat
(bk. HAT; OSMANLILAR [Sanat]; TÜRKİYE [Sanat]).

Mûsiki (bk. MÛSİKİ; OSMANLILAR [Sanat]; TÜRKİYE [Sanat]). ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

Mimari. Türkler’in İslâmiyet’ten önceki sanatları Hunlar, Göktürkler ve Uygurlar olmak üzere üç bölümde incelenmektedir. Hun devrinden kurgan adı verilen mezar yapılar ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

5. Din. Geleneksel Türk Dini. Türkler’in geleneksel dini, yazılı bir kaynağa dayanmadan göktanrı inancı temelinde kendi kültürel dinamiklerinden doğan ve kuşaklar boyu akt ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.

---
TÜRK diyanet islam ansiklopedisi ilgili maddesi

Bize Yaziniz
Tüm Ciltler: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Sitemizde sadece madde başlıklarının listesi yer almaktadır. Maddeler tıkladığında içerik TDV resmi websitesinin ilgili sayfadaki veriler gösterilmektedir.

Diyanet İslam

 

Son Bakilanlar
Secmeler