Fizan » 42. Cilt » ULUCAMİ

ULUCAMİ

Diyanet Islam Ansiklopedisi 42. Cilt 80. Sayfa ULUCAMİ Maddesi


Ozet:


ULUCAMİ

İslâm beldelerinde erken dönemlerde inşa edilen şehrin en büyük camisine verilen ad.

İslâm şehirlerinde ulucamiler bulundukları şehrin veya b ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

Afşin Ulucamii. Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde yer alan yapı, Dânişmendliler’e mensup Pîr Ali’nin oğlu Mehmed tarafından 978 (1571) yılında inşa ettirilmiştir. Va ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

Afyon Ulucamii. Eski Afyon’un ortasında, kalenin bulunduğu tepenin güneybatısında yer alan Anadolu Selçuklu dönemine ait ahşap direkli cami 671 (1272) yılında inşa edilmiş ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

Aksaray Ulucamii. Osmanlı tahrir defterlerinde Karamanoğlu Mehmed Bey Camii adıyla geçen yapı ulucami adını sonradan almıştır. Caminin bânisi ve yapım tarihi hakkında farkl ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

Akşehir Ulucamii. Konya’nın Akşehir ilçesindeki cami, XIII. yüzyıl başlarında inşa edilmiş olup Anadolu Selçuklu Sultanı I. Alâeddin Keykubad döneminde (1220-1237) geni ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

Balıkesir Ulucamii (bk. ZAĞANOS PAŞA KÜLLİYESİ). ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

Bayburt Ulucamii. Anadolu Selçuklu Sultanı II. Mesud döneminde (1282-1299, 1302-1308) yaptırıldığı kabul edilen cami özgün planı esas alınarak 1970’li yıllarda yeniden in ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

Bergama Ulucamii. İzmir’in Bergama ilçesindeki cami 801 (1398-99) yılında I. Bayezid (Yıldırım) tarafından inşa ettirilmiş olup Yıldırım Camii diye bilinmektedir. XX. yü ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

Birgi Ulucamii. İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı Birgi kasabasındadır. İnşa kitâbesinden 712 (1312) yılında Aydınoğlu Mehmed Bey tarafından yaptırıldığı anlaşılan ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

Bitlis Ulucamii. Kûfî kitâbesine göre yapı 545 (1150) yılında Mervânoğulları’n-dan Ebü’l-Muzaffer Muhammed tarafından yaptırılmıştır. Ancak bu kitâbenin onarım ki ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

Bursa Ulucamii. Minberindeki tarihten 802 (1399-1400) yılında tamamlandığı anlaşılan cami ve külliyeyi I. Bayezid yaptırmıştır. Mimarı kesin olarak bilinmemekle beraber Ali ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

Bünyan Ulucamii. Kayseri’nin Bünyan ilçesinde bulunan, Anadolu Selçuklu dönemine ait yapının kitâbesinde kırıklar olması sebebiyle inşa tarihi ve bânisiyle ilgili

... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

Cizre Ulucamii. Günümüze kadar birçok onarım geçirerek ulaşan yapı bazı araştırmacılara göre İslâmiyet’in Anadolu’ya ilk girdiği yıllarda, muhtemelen VII. yüzyıld ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

Çankırı Ulucamii. Büyük Cami ve Kanûnî Sultan Süleyman Camii adlarıyla da bilinir. 929 (1523) yılında Kanûnî Sultan Süleyman’ın emriyle yapımına başlanmış, 966’d ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

Çorum Ulucamii. Sultan Alâeddin Camii, Câmi-i Kebîr, Murâd-ı Râbi‘ Ulucamii olarak da tanınır. İnşa kitâbesi bulunmamakla birlikte hurufat defterlerindeki kayıtlardan har ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

Develi Ulucamii (Aşağı). Câmi-i Kebîr adıyla tanınmaktadır. Kapısı üzerinde 1143 (1730) yılında Bây Ali tarafından inşa edildiği belirtilmektedir. 1183 (1769), 1260 (18 ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

Develi Ulucamii (Yukarı). Câmi-i Kebîr mahallesinde yer alan yapı Sivâsî Hatun Camii olarak da bilinmektedir. Taçkapısında bulunan iki kitâbeden, Anadolu Selçuklu Sultanı II ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

Divriği Ulucamii. Sivas’ın Divriği ilçesinde Mengücüklü Emîri Hüsâmeddin Ahmed Şah ve eşi Turan Melek Hatun tarafından 626 (1229) yılında yaptırılmıştır. Dârüş ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

Diyarbakır Ulucamii. Avluya bakan cephesinde sağda pencere üzerinde yer alan çiçekli kûfî kitâbesine göre Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah’ın emriyle 484’te (1091) yap ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

Edirne Eskicamii. Halk arasında Ulucami adıyla da bilinen Eskicami’nin (Câmi-i Atîk) yapımı 805 (1402-1403) yılında Emîr Süleyman Çelebi tarafından başlatılmış, 816’ ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

Eğridir Ulucamii. Isparta’nın Eğridir ilçesinde Taşmedrese (Dündar Bey Medresesi) ile karşılıklı konumda düzgün dikdörtgen planlı bir meydanın güneyinde yer almaktadı ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

Elbistan Ulucamii. Elbistan’ın merkezinde yer alır. Câmi-i Kebîr, Alâüddevle Bey Camii adlarıyla da bilinen caminin ilk yapım tarihi kesin değildir. Asıl taçkapısı üzeri ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

Ermenek Ulucamii. Ermenek Kalesi’nin eteklerinde şehre hâkim bir set üzerinde yer almaktadır. Karamanoğulları döneminde inşa edilen cami, son cemaat yerinde harime açılan ka ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

Erzurum Ulucamii. Atabey Camii olarak da bilinir. Genellikle, kaybolan kitâbesine dayanılarak 575 (1179) yılında Emîr İzzeddin Saltuk’un oğlu Melik Nâsırüddin Muhammed taraf ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

Harput Ulucamii. Harput iç kalesinde bulunmaktadır. Duvarında yer alan ve vergiyle ilgili bir ferman olan kitâbeye göre 541 (1146) yılında Artuklu Hükümdarı Fahreddin Karaarsl ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

Harran Ulucamii. Günümüze sadece minarenin bir kısmı ile harime ait temelleri ulaşan caminin yerinde daha önce Ay Mâbedi’nin (Sin Tapınağı) bulunduğu bilinmektedir. Şehri ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

Hasankeyf Ulucamii. Hasankeyf Kalesi’nin kuzeybatısında çevreye hâkim bir tepe üzerindedir. Birkaç kitâbesi bulunmasına rağmen ne zaman yapıldığı kesin olarak bilinmemekt ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

Isparta Ulucamii (Kutlu Bey Camii). İl merkezinde hükümet konağının hemen yanı başında yer almakta, bânisi ve Isparta’nın ilk Osmanlı idarecisi olan Kutlu Bey’in adıyla ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

Kayseri Ulucamii. XII. yüzyılın ortalarına doğru inşa edilen Dânişmendli camii (bk. DÂNİŞMENDLİLER [Mimari]). ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

Kızıltepe Ulucamii. Eski adı Düneysir olan Kızıltepe’de yer almaktadır. Kitâbesine göre Mardin Artukluları’ndan Yavlak (Yoluk) Arslan (1184-1200) tarafından yaptırılmay ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

Konya Ulucamii (bk. ALÂEDDİN CAMİİ) ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

Küre Ulucamii. Kastamonu’nun Küre ilçesinde yer alır. Câmi-i Kebîr mahallesindeki caminin (Hoca Şemseddin Camii) 870 (1465-66) tarihli vakfiyesinden Hoca Şemseddin tarafından ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

Kütahya Ulucamii. Kütahya şehir merkezindeki Gazikemal mahallesinde Vâcidiye Medresesi’yle (Kütahya Müzesi) II. Yâkub Çelebi İmaret Mescidi (Eski Vahîd Paşa İl Halk Kütü ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

Malatya Ulucamii. Eski Malatya şehri merkezinde (bugün Battalgazi ilçesi) yer alan cami Anadolu Selçuklu Sultanı I. Alâeddin Keykubad tarafından 621’de (1224) yaptırılmışt ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

Manisa Ulucamii. Cami, medrese, türbe, hamam ve çeşme birimlerini içeren bir külliye programında inşa edilen yapılar Saruhanoğulları’ndan Muzafferüddin İshak Çelebi taraf ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

Maraş Ulucamii. Câmi-i Atîk, Câmi-i Kebîr, Süleyman Bey Camii, Alâüddevle Bey Camii isimleriyle de anılır. Yapının esası, Dulkadıroğulları Beyliği döneminde Süleyman ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

Mardin Ulucamii. On altı değişik kitâbe taşımasına ve hakkında hayli bilgi bulunmasına rağmen inşa tarihi tam olarak aydınlanmamıştır. Minarenin kaidesinde 572’de (1176 ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

Milas Ulucamii (bk. AHMED GAZİ CAMİİ) ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

Niğde Ulucamii (bk. ALÂEDDİN CAMİİ) ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

Niksar Ulucamii. Tokat’ın Niksar ilçesinde XII. yüzyılın ortalarında inşa edilen Dânişmendli camii (bk. DÂNİŞMENDLİLER [Mimari]). ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

Siirt Ulucamii. İnşa tarihi kesin şekilde bilinmemektedir. Yapıldıktan kısa bir müddet sonra harap olan yapı 523’te (1129) Irak Selçuklu Hükümdarı Mugīsüddin Mahmûd b. ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

Silvan Ulucamii. Diyarbakır’ın ilçesi Silvan’da (Meyyâfârikīn) 422’de (1031) bir caminin yapıldığı bilinmekle beraber günümüzdeki cami, kubbe eteğinde yer alan nesih ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

Sinop Ulucamii (bk. ALÂEDDİN CAMİİ ve MEDRESESİ)


... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

Sivas Ulucamii. XII. yüzyıl içinde inşa edilen Dânişmendli camii (bk. DÂNİŞMENDLİLER [Mimari]). ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

Sivrihisar Ulucamii. Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde yer alır. Anadolu’nun en büyük ahşap sütunlu camilerinden biri olan mâbedin yapım tarihi kesin şekilde bilinmemekted ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

Tire Ulucamii. Caminin kuzeydeki kapısı üzerinde yer alan 1287 (1870) tarihli onarım kitâbesinde Aydınoğlu Cüneyd Bey (1405-1426) tarafından yaptırıldığı yazılıdır. Kuz ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

Tokat Ulucamii. Tokat’ın merkezinde kendi adıyla anılan mahallede (Camiikebir) yer alır. Bir deprem veya yangın neticesinde harap olan Selçuklu yapısı 1090 (1679)

... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

Urfa Ulucamii. Urfa çarşı merkezinde Haşimiye ile Sarayönü caddesi arasında yer almaktadır. Caminin yerinde V. yüzyılın ilk yarısına kadar bir sinagog bulunurken buraya dah ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

Uşak Ulucamii. Yapım tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Ancak külliye bünyesindeki bir çeşmeye aitken yapının giriş kapısı üzerine sonradan yerleştirildiği kabul edilen ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

Van Ulucamii. Eski Van şehrinin ortasında yer alan yapı günümüze harabe şeklinde ulaşmıştır. Caminin kitâbesi ya da vakfiyesi yoktur. 1970-1973 yıllarında yapıya ait kaz ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

Zile Ulucamii. Tokat’ın Zile ilçesinde yer almaktadır. Nasuh Paşa Camii adıyla da tanınan yapının son cemaat mahallinde bulunan ve ilk yapıya ait olan inşa kitâbesinden, Se ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.

---
ULUCAMİ diyanet islam ansiklopedisi ilgili maddesi

Bize Yaziniz
Tüm Ciltler: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Sitemizde sadece madde başlıklarının listesi yer almaktadır. Maddeler tıkladığında içerik TDV resmi websitesinin ilgili sayfadaki veriler gösterilmektedir.

Diyanet İslam

 

Son Bakilanlar
Secmeler